За почистване с вакуум
IV 100/40

IV 100/40

Кратко описание: Индустриална прахосмукачка.  - ант..
IV 100/55

IV 100/55

Кратко описание: Индустриална прахосмукачка.  - ант..
IV 100/75 M B1

IV 100/75 M B1

Кратко описание: Индустриална прахосмукачка.  - ант..
IV 60/24 -2 W

IV 60/24 -2 W

Кратко описание: Индустриална прахосмукачка.  - ант..
IV 60/30

IV 60/30

Кратко описание: Индустриална прахосмукачка.  - ант..
IV 60/36 -3 W

IV 60/36 -3 W

Кратко описание: Индустриална прахосмукачка.  - ант..
Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 06 Image 07 Image 08 Image 09 Image 10