Гаранции и сервиз

Гаранцията на всички професинални уреди важи 12 месеца, битова техника 24 месеца и започва да тече от датата на приемане на машината от клиента.
Гаранцията е валидна само срещу представена правилно и четливо попълнена (без задрасквания и поправки) гаранционна карта.
През гаранционния период машината се ремонтира безплатно, ако повредата е причинена от материален или производствен дефект. Не се считат за гаранционни повреди на части вследствие на тяхното нормално износване.
При ремонт през гаранционния период гаранцията не се удължава, но клиентът получава гаранция 6 месеца за ремонтираната част.

Гаранционното обслужване може да бъде отказано при следните случаи:
- При неспазване указанията за монтаж и експлоатация;
- При механични повреди следствие на транспортиране или неправилна експлоатация;
- При направен опит за отстраняване на дефект от страна на неупълномощен сервиз или физически лица;
- При използване на непрофесионални (битoви) машини за професионални цели;
- При повреди вследствие на външни фактори като: неблагоприятни атмосферни условия, електрическо пренатоварване, наводнения и други;
- При повреди възникнали вследствие на лоша или повредена електро инсталация;
- При повреди, възникнали поради използване на нечиста вода или вода, подавана с недостатъчни налягане и дебит;
- При повреди, възникнали вследствие на използване в машините на киселинни или силно агресивни препарати;


- Не се считат за гаранционни повреди възникнали поради замръзване на отделни възли и части на машината;
- Не се считат за гаранционни повреди възникнали поради употребата на неоригинални аксесоари и консумативи;

При предаването на машината на клиента задължително се провежда инструктаж за работа с нея и се подписва двустранен приемо- предавателен протокол.
Рекламациите за гаранционна повреда на закупена от Тоталклиин ЕООД машина се приемат в оторизиран сервиз. Списък на оторизираните сервизи с техните адреси и телефони за връзка е предоставен в гаранционната карта.
При гаранционна повреда е необходимо клиентът да транспортира машината до най – близкият оторизиран сервиз.
При невъзможност за транспортиране на машината до сервиза клиентът ( по предварителна договорка) е необходимо да осигури свободен достъп до нея в рамките на работното време на сервиза за извършване на ремонт и поправка.
Тоталклиин ЕООД извършва ремонт на всички видове машини с марка KÄRCHER , NILFISK ALTO, Viper,  както и машини на други производители.
При желание на клиента е възможно сключване на абонаментен договор за извънгаранционно поддържане на техниката.

ОБРЪЩАМЕ СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ НА ВСИЧКИ НАШИ КЛИЕНТИ, ЧЕ ПРЕДЛАГАНАТА В ХИПЕРМАРКЕТИТЕ ТЕХНИКА KÄRCHER Е САМО ЗА БИТОВИ ЦЕЛИ И НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА. ИЗПОЛЗВАНЕТО И КАТО ТАКАВА ЩЕ НАПРАВИ ГАРАНЦИЯТА И НЕВАЛИДНА.

Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 06 Image 07 Image 08 Image 09 Image 10