Търговски условия

Единичните цени на машините , частите и препаратите са посочени под всеки продукт и са в български лева без ДДС.

Ценовата листа на фирмата и неините дистрибутори е унифицирана за удобство на клиента.

Цените са валидни за една календарна година, считано от първи февруари на съответната година. Промени се извършват при изменения от страна на производителя ALFRED KÄRCHER GMBH, които своевременно се отразяват в деистващата ценова листа.

За количества, при участия на изложения и на постоянни клиенти фирмата предлага търговски отстъпки и преференциални цени. Периодично се извършват и промоционални акции на определени модели машини. За своевременна информация може да се обърнете към търговския отдел на фирмата или да разгледате раздели промоции и новини.

При закупуване на модел машина, който не е наличен към момента или при специален модел машина, за който е необходимо да се извърши доставка, клиентът заплаща капаро в размер на 30% от стойността с включен ДДС. Срокът на доставка в зависимост от модела машина, може да бъде от една до четири седмици от датата на извършване на авансовото плащане.

Едрогабаритните машини (пароструйки, метачни машини, подопочистващи автомати) по предварителна договорка могат да бъдат доставени на място и пуснати в експлоатация. По време на пуска се извършва обучение на обслужващия персонал за работа с техниката. 

Фирмата предлага закупуване на стоки и на лизинг, като за целта има сключени договори за такива продажби с TBI Credit, UniCredit  и Корект Лизинг.
За информация по лизинговите условия моля обърнете се към търговския отдел на фирмата.

При закупуване на автоматично съоръжение (автомивка, стационарен блок, пречиствателен блок и др.) се сключва договор за доставка, с който се определят всички технически подробности по изграждането и въвеждането в експлоатация, както и начините на плащане и сроковете за доставка. При интерес от ваша страна се обърнете към търговският отдел на фирмата за изготвяне на оферта.

Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 06 Image 07 Image 08 Image 09 Image 10